241/§ 51/2013 DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:23.12.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:20.12.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody241/§ 51/2013
Zmluvná strana: Š-AUTOSERVIS Vranov, s.r.o.
IČO zmluvnej strany:36455385
Názov zmluvy/dohody:DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť