1/2014 Zmluva na upratovacie a čistiace služby č. 1 /2014

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:30.12.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:23.12.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody1/2014
Zmluvná strana: Jaroslav Bella- Besalux
IČO zmluvnej strany:
Názov zmluvy/dohody:Zmluva na upratovacie a čistiace služby č. 1 /2014

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť