54956/2013 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody54956/2013
Zmluvná strana: Ministerstvo práce,sociálnych vecí a rodiny SR
IČO zmluvnej strany:00681156
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť