1/2014 Zmluva o dodávke el.energie,zabezpečení distribúcie el.energie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:29.01.2014
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:29.01.2014

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody1/2014
Zmluvná strana: Magna E.A.,s.r.o.
IČO zmluvnej strany:35743565
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o dodávke el.energie,zabezpečení distribúcie el.energie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 52,99€/MWh
Naspäť

Tlačiť