3/2014 Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:17.02. 2014
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:14.02. 2014

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody3/2014
Zmluvná strana: Detský domov Pastelka Vidina
IČO zmluvnej strany:42499488
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: bezodplatne
Naspäť

Tlačiť