6300139924 Dodatok k zmluve o dodávke plynu

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:24.02.2014
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:19.02.2014

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody6300139924
Zmluvná strana: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO zmluvnej strany:35815256
Názov zmluvy/dohody:Dodatok k zmluve o dodávke plynu

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť