2030550046 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:24.02.2014
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:24.02.2014

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody2030550046
Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava
IČO zmluvnej strany:35763469
Názov zmluvy/dohody:Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť