z 18.3.2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb a o pripojení Virtuálnej ústredne

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyz 18.3.2014
Zmluvná strana: Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO zmluvnej strany:35697270
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o poskytovaní verejných služieb a o pripojení Virtuálnej ústredne

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť