A7606129_1 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyA7606129_1
Zmluvná strana: Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO zmluvnej strany:35697270
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 5
Naspäť

Tlačiť