334/2014 Dohoda o ukončení Zmluvy o umiestnení dieťaťa 265/2014

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:0028042014

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody334/2014
Zmluvná strana: Súkromné liečebno-výchovné sanatórium Senec
IČO zmluvnej strany:36075604
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o ukončení Zmluvy o umiestnení dieťaťa 265/2014

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť