229/2014 Dohoda o rediagnostickom a reedukačnom pobyte

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:0000500798
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:21.05.2014

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody229/2014
Zmluvná strana: Reedukačné centrum
IČO zmluvnej strany:
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o rediagnostickom a reedukačnom pobyte

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť