A3989368 Dodatok č. 7462704 k zmluve A 3989368 o poskytovaní verejných služieb

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:11.06.2014
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:11.06.2014

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyA3989368
Zmluvná strana: Orange slovensko a.s, Bratislava
IČO zmluvnej strany:35697270
Názov zmluvy/dohody:Dodatok č. 7462704 k zmluve A 3989368 o poskytovaní verejných služieb

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť