5/2014 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby- Virtuálna privátna sieť č.21OIaMIS2014

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:13.06.2014
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:16.04.2014

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody5/2014
Zmluvná strana: Orange Slovensko a.s, Bratislava
IČO zmluvnej strany:35697270
Názov zmluvy/dohody:Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby- Virtuálna privátna sieť č.21OIaMIS2014

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť