4001/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení istribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku.

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody4001/2013
Zmluvná strana: MAGNA E.A.s.r.o, Beethovenova 5, Piešťany
IČO zmluvnej strany:35743565
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení istribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku.

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 52,99€ / MWh
Naspäť

Tlačiť