Z012014 Dod 01 Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:08.09.2014
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:08.09.2014

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyZ012014 Dod 01
Zmluvná strana: SPP a.s.
IČO zmluvnej strany:35815256
Názov zmluvy/dohody:Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: podľa cenníka
Naspäť

Tlačiť