10/2014 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.zmluvy 00458695

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:13.11.2014
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:05.11.2014

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody10/2014
Zmluvná strana: Orange Slovensko a.s. Bratislava
IČO zmluvnej strany:35697270
Názov zmluvy/dohody:Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.zmluvy 00458695

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť