115/§ 51/2014 D1 DODATOK č. 1 k DOHODE o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody115/§ 51/2014 D1
Zmluvná strana: Mesto Hanušovce nad Topľou
IČO zmluvnej strany:00332 399
Názov zmluvy/dohody:DODATOK č. 1 k DOHODE o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť