1/2014 Zmluva o posksnútí sociálnej služby

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:.04082014

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody1/2014
Zmluvná strana: DSS pre deti rehab stred.ROSA
IČO zmluvnej strany:603279
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o posksnútí sociálnej služby

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 202,60€/mesačne
Naspäť

Tlačiť