364/§51/2014 DOHODA číslo 364/§51/2014 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody364/§51/2014
Zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 Prešov
IČO zmluvnej strany:37937693
Názov zmluvy/dohody:DOHODA číslo 364/§51/2014 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť