Dohoda k zmluve č. A6718877 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov č.8129400 a č. 8129401 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyDohoda k zmluve č. A6718877
Zmluvná strana: Orange Slovensko a.s, Bratislava
IČO zmluvnej strany:35697270
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov č.8129400 a č. 8129401 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť