14/21/OIaMIS/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby - Virtuálna Privátna Sieť

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:29.12.2014
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:16.04.2014

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody14/21/OIaMIS/2014
Zmluvná strana: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO zmluvnej strany:35697270
Názov zmluvy/dohody:Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby - Virtuálna Privátna Sieť

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť