4/§ 54/2015 DOHODA o poskytnutí finanč. príspevku na podporu vytvárania prac. miest u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods.1 písm a) zákona č. 5/2004 Z. z. o sl. zamestnanosti

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody4/§ 54/2015
Zmluvná strana: Jóna n.o. Vranov n.T.
IČO zmluvnej strany:36 167 967
Názov zmluvy/dohody:DOHODA o poskytnutí finanč. príspevku na podporu vytvárania prac. miest u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods.1 písm a) zákona č. 5/2004 Z. z. o sl. zamestnanosti

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť