Z/01/2015 Kolektívna zmluvy na rok 2015

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:21.01.2015
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:21.01.2015

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyZ/01/2015
Zmluvná strana: Základná odborová organizzácia pre OZ PŠaV
IČO zmluvnej strany:
Názov zmluvy/dohody:Kolektívna zmluvy na rok 2015

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť