6382/2015 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o združenej dodávke plynu

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:26.03.2015
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:26.03.2015

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody6382/2015
Zmluvná strana: Min.práce, sociálných vecí a rodiny
IČO zmluvnej strany:00681156
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o združenej dodávke plynu

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť