24ZVS0000015621M Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:20.04.2015
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:15.04.2015

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody24ZVS0000015621M
Zmluvná strana: Východoslovenská distribučná a.s., Košice
IČO zmluvnej strany:36599361
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť