08/2015 Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:13.05.2015
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:07.05.2015

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody08/2015
Zmluvná strana: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4,6,8, 813 43 Bratislava
IČO zmluvnej strany:00 681 156
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 471.025,76 €
Naspäť

Tlačiť