7/2015 Zmluva o výpožičke č. 7/2015

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:22.06.2015
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:01.06.2015

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody7/2015
Zmluvná strana: Slovenská republika Ústredie práce, sociálnyh vecí a rodiny, Špitálska 8, 812067 Bratislava
IČO zmluvnej strany:30794536
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o výpožičke č. 7/2015

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť