2681526 Dohoda o platení príspevkov

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:03.09.2015
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:02.09.2015

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody2681526
Zmluvná strana: Evanjelická škola internátna,Červenica 114, 082 07 Tuhrina
IČO zmluvnej strany:42227372
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o platení príspevkov

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť