10/2015 Dohoda o rediagnostickom a reedukačnom pobyte

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:07.09.2015
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:04.09.2015

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody10/2015
Zmluvná strana: Reedukačné centrum Bačkov
IČO zmluvnej strany:00215627
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o rediagnostickom a reedukačnom pobyte

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť