2681535 Zmluva o postúpení pohľadávok štátu č.1/2015 DeD Mlynky-Biele Vody

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody2681535
Zmluvná strana: Slovenska konsoliudačná a.s.,Cintorínska 21,Bratislava
IČO zmluvnej strany:35776005
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o postúpení pohľadávok štátu č.1/2015 DeD Mlynky-Biele Vody

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť