1/2015/DeD Lienka Zmluva o postúpení pohľadávok štátu č.1/2015/DeD Lienka

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:23.12.2015
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:22.12.2015

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody1/2015/DeD Lienka
Zmluvná strana: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava
IČO zmluvnej strany:35776005
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o postúpení pohľadávok štátu č.1/2015/DeD Lienka

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 4,296
Naspäť

Tlačiť