2681602 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody2681602
Zmluvná strana: Orange Spovensko a.s.,Metodova 8,821 08 Bratislava
IČO zmluvnej strany:35697270
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť