1/2016 Dodatok k Zmluve o postúpení pohľadávok štátu č.1/2015/DeD Lienka

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:28.01.2016
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:28.01.2016

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody1/2016
Zmluvná strana: Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava
IČO zmluvnej strany:35776005
Názov zmluvy/dohody:Dodatok k Zmluve o postúpení pohľadávok štátu č.1/2015/DeD Lienka

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť