4/2016 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode na Dodanie originálnych náplní iných ako HP do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody4/2016
Zmluvná strana: Pergamon spol. s.r.o., Chemická 1, Bratislava
IČO zmluvnej strany:31327681
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode na Dodanie originálnych náplní iných ako HP do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 11 666,64 €/ 4 roky
Naspäť

Tlačiť