5/2016 Dohoda o rediagnostickom a reedukačnom pobyte

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:03.02.2016
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:03.02.2016

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody5/2016
Zmluvná strana: Reedukačné centrum , Školská 158, Bačkov
IČO zmluvnej strany:00215627
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o rediagnostickom a reedukačnom pobyte

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 485,333 €
Naspäť

Tlačiť