1/2016/DeD - 02/2016 Zmluva o postúpení pohľadávok štátu

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:04.02.2016
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:03.02.2016

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody1/2016/DeD - 02/2016
Zmluvná strana: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
IČO zmluvnej strany:35776005
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o postúpení pohľadávok štátu

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 0,21
Naspäť

Tlačiť