216/2015 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode na dodanie originálnych náplní iných ako HP do tlačiarenských zariadení organizáciam rezortu MPSVR SR

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody216/2015
Zmluvná strana: Pergamon s.r.o.
IČO zmluvnej strany:31327681
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode na dodanie originálnych náplní iných ako HP do tlačiarenských zariadení organizáciam rezortu MPSVR SR

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť