8/2016/ Mandátna zmluva PZS

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:24.02.2016
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:24.2.20165

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody8/2016/
Zmluvná strana: BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov
IČO zmluvnej strany:36491501
Názov zmluvy/dohody:Mandátna zmluva PZS

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 70,00€/mesiac
Naspäť

Tlačiť