ZML27613003 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu,odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:12.06.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:12.06.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyZML27613003
Zmluvná strana: Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.Komenského 50, 042 48 Košice
IČO zmluvnej strany:36570460
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu,odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť