ZML2761403 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb č. DSL120213106001

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:24.02.2014
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:13.02.2014

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyZML2761403
Zmluvná strana: Slovanet ,a.s. Záhradnícka 151,Bratislava
IČO zmluvnej strany:35765143
Názov zmluvy/dohody:Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb č. DSL120213106001

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť