34/2016 Zmluva o poskytovaní stravovania v jedálni Spojenej školy internátnej, Levice

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:30.08.2016
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:22.08.2016

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody34/2016
Zmluvná strana: Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, 934 01 Levice
IČO zmluvnej strany:00350362
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o poskytovaní stravovania v jedálni Spojenej školy internátnej, Levice

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť