č. 20/2016 Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác č. 20/2016

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:05.09.2016
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:05.09.2016

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyč. 20/2016
Zmluvná strana: STAVMONT, Partizánska 9, Závadka nad Hronom
IČO zmluvnej strany:10966617
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác č. 20/2016

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 3908,89
Naspäť

Tlačiť