2681613 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke č.1/2015

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:12.09.2016
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:15.08.2016

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody2681613
Zmluvná strana: Spojená škola internátna,Zeleného stromu 8,048 01 Rožňava
IČO zmluvnej strany:0000187615
Názov zmluvy/dohody:Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke č.1/2015

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť