449-14/2016 Dohoda o rediagnostickom a reedukačnom pobyte

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:20.09.2016
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:08.09.2016

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody449-14/2016
Zmluvná strana: Reedukačné centrum , 906 37 Sološnica 3
IČO zmluvnej strany:
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o rediagnostickom a reedukačnom pobyte

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 3,33 €/deň
Naspäť

Tlačiť