2681623 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:27.10.2016
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:27.10.2016

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody2681623
Zmluvná strana: Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,817 62 Bratislava
IČO zmluvnej strany:35763469
Názov zmluvy/dohody:Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť