VOB/32/2013-M Dodatok č.6 k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č.VOB/32/2013-M

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:28.10.2016
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:18.10.2016

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyVOB/32/2013-M
Zmluvná strana: MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany
IČO zmluvnej strany:35743565
Názov zmluvy/dohody:Dodatok č.6 k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č.VOB/32/2013-M

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť