2681632 Poistná zmluva poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody2681632
Zmluvná strana: Kooperatíva poisťovňa a.s.,Štefanovičova 4,816 23 Bratislava
IČO zmluvnej strany:00585441
Názov zmluvy/dohody:Poistná zmluva poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 78,20
Naspäť

Tlačiť