26/2016 Zmluva o postúpení pohľadávok štátu č. 1/2016/DeD Prešov

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:02.01.2017
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:29.12.2016

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody26/2016
Zmluvná strana: Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska ulč. 21, 814 99 Bratislava
IČO zmluvnej strany:35776005
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o postúpení pohľadávok štátu č. 1/2016/DeD Prešov

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť