9/2017 Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte dieťaťa

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:01.02.2017
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:31.01.2017

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody9/2017
Zmluvná strana: Diagnostické centrum, Slovinská 1, 821 04 Bratislava
IČO zmluvnej strany:
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte dieťaťa

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť