4/2017 Zmluva o dielo č.4/2017 na zhotovenie stavebných prác

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:06.02.2017
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:06.02.2017

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody4/2017
Zmluvná strana: Attila Hires- Stavebná činnosť , Veľké Kapušany
IČO zmluvnej strany:40010007
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o dielo č.4/2017 na zhotovenie stavebných prác

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 36915,83
Naspäť

Tlačiť